Nhạc Thu Âm Trước 1975

Thanh Tuyền – Tình Yêu Đất Nước – Thu Âm Trước 1975

Lượt Xem: 5.407 Like: 23
ST: Văn Lương

Làng em có bờ ruộng xanh bên khóm tre lành
Dưới hàng dừa xinh ngã bóng trên sông
Làng anh cách xa làng em một con sông lành
Một con sông lành nước chảy trong xanh
Làng anh bên đồi non xa muôn mái tranh già
Dưới ngàn thông reo tiếng suối hoà theo
Làng em muốn sang làng anh chỉ cách nhịp cầu
Chỉ cách nhịp cầu mong đợi từ lâu

Chiều chiều ra đứng bờ sông. Chiều chiều ra đứng bờ sông
Chiều chiều mỏi mắt hằng trông. Chiều chiều mỏi mắt hằng trông
Trông theo nước lớn nước ròng. Trông theo nước mắt tuôn giòng
Mà bao năm vẫn cách giòng sông sâu. Mà bao năm vẫn cách giòng sông sâu

Giòng sông sâu vì đâu cách chia đôi tình
Giòng sông sâu vì đâu cách chia đôi ngã
Mong bắc lại nhịp cầu cho đời thêm tươi
Mong bắc lại nhịp cầu cho tình ta không dở dang

Chiều chiều nghe tiếng hò khoan. Chiều chiều nghe tiếng hò vang
Hò rằng sông núi Việt Nam. Hò rằng xương máu tiền nhân
Không ai chia xẻ sơn hà. Ai đi tô thắm nước nhà
Tình ta như nước chan hòa Cửu Long. Tình Trung Nam Bắc một nhà muôn năm

Trở lên đầu trang