Nhạc Thu Âm Trước 1975

Thanh Tuyền – Giờ Này Anh Ở Đâu – Thu Âm Trước 1975

Lượt Xem: 61.577 Like: 156
ST: Khánh Băng

Giờ này anh ở đâu? Quang Trung nắng cháy da người
Giờ này anh ở đâu? Dục Mỹ hay Lam Sơn?
Giờ này anh ở đâu? Đồng Đế nắng mưa thao trường
Anh ở đâu? ú u ù…… Anh ở đâu?

Giờ này anh ở đâu? Pleiku gió núi biên thùy
Giờ này anh ở đâu? Miền Trung hỏa tuyến địa đầu
Giờ này anh ở đâu? Cà Mau tiếng sét U Minh rừng
Anh ở đâu? ú u ù… Anh ở đâu?

Dù rằng anh ở đâu, Anh ở đâu, vẫn yêu anh hoài
Vẫn yêu anh hoài, yêu suốt đời…
Vì lời thề xưa nở trên môi. Và một tình yêu đã lên ngôi
Kỷ niệm đầu tiên sống trong tôi. Trên đường ta bước chung đôi

Giờ này anh ở đâu? Không quân vỗ cánh đại bàng
Giờ này anh ở đâu? Thủy Quân Lục Chiến kiêu hùng
Giờ này anh ở đâu? Vượt đường xa thiết giáp anh tung hoành
Anh ở đâu? ú u ù… Anh ở đâu?

Dù rằng anh ở đâu, vẫn yêu anh hoài
Vẫn yêu anh hoài, yêu suốt đời…
Vì lời thề xưa nở trên môi. Và một tình yêu đã lên ngôi
Kỷ niệm đầu tiên sống trong tôi. Trên đường ta bước chung đôi

Giờ này anh ở đâu? Tây Ninh tiếp ứng biên thành
Giặc tan trên đất Hạ Lào. Giờ này anh ở đâu?
Trại Hoàng Hoa tung gió cánh hoa dù
Anh ở đâu? ú u ù… Anh ở đâu?
Anh ở đâu? ú u ù… Anh ở đâu?
Anh ở đâu? ú u ù… Anh ở đâu?

Trở lên đầu trang