Nhạc Thu Âm Trước 1975

Phương Dung & Thanh Phong – Nếu Một Mai Anh Biệt Kinh Kỳ – Thu Âm Trước 1975

Lượt Xem: 2.988 Like: 21
Trở lên đầu trang