Chế Linh Tuyển Chọn

Lá Thư Đô Thị – Sương Trắng Miền Quê Ngoại – Những Ngày Xưa Thân Ái | Chế Linh, Trường Vũ, Duy Khánh

Lượt Xem: 509.243 Like: 1527
Danh sách bài hát:
00:00:00 1. Lá Thư Đô Thị – Trường Vũ
00:05:57 2. Sương Trắng Miền Quê Ngoại – Duy Khánh
00:11:06 3. Những Ngày Xưa Thân Ái – Chế Linh
00:16:00 4. Chiều Thương Đô Thị – Duy Khánh
00:20:50 5. 9 Tháng Quân Trường – Trường Vũ
00:25:25 6. Lính Nghĩ Gì – Chế Linh
00:30:45 7. Quán Nửa Khuya – Duy Khánh
00:36:52 8. Chuyện Tình Người Đan Áo – Trường Vũ
00:43:11 9. Trăng Tàn Trên Hè Phố – Duy Khánh
00:48:17 10. Con Đường Mang Tên Em – Chế Linh
00:53:48 11. Sáu Tháng Quân Trường – Chế Linh
00:58:59 12. Vùng Trước Mặt – Chế Linh
01:02:49 13. Linh Hồn Tượng Đá – Chế Linh
01:07:44 14. Vọng Gác Đêm Sương – Chế Linh
01:13:25 15. Đưa Em Vào Hạ – Chế Linh
01:18:23 16. Vọng Gác Đêm Sương – Trường Vũ
01:23:48 17. Hận Đồ Bàn – Duy Khánh
01:28:47 18. Chuyện Ba Mùa Mưa – Chế Linh
01:32:52 19. Lời Kẻ Đăng Trình – Trường Vũ
01:38:20 20. Lạy Mẹ Con Đi – Duy Khánh
01:43:37 21. Những Đóm Mắt Hỏa Châu – Chế Linh
01:48:27 22. Người Em Xóm Đạo – Trường Vũ
01:54:09 23. Thành Phố Buồn – Chế Linh
01:59:15 24. Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân – Chế Linh
02:03:23 25. 13 Tuổi Lính – Duy Khánh, Như Mai
02:08:30 26. Trên Bốn Vùng Chiến Thuật – Duy Khánh
02:12:50 27. Hai Mùa Mưa – Thanh Huyền
02:18:07 28. Giã Từ Vũ Khí – Chế Linh
02:22:50 29. Hoa Trinh Nữ – Chế Linh
02:28:20 30. Bông Cỏ May – Duy Khánh
02:33:15 31. 24 Giờ Phép – Duy Khánh
02:36:53 32. Lính Nghĩ Gì – Duy Khánh
02:41:38 33. Thương Về Miền Trung – Duy Khánh
02:46:24 34. Đêm Hỏa Châu – Chế Linh
02:51:52 35. Kẻ Ở Miền Xa – Duy Khánh
02:55:45 36. Thị Trấn Về Đêm – Chế Linh
03:00:08 37. Nửa Đêm Biên Giới – Chế Linh
03:04:36 38. Hai Chuyến Tàu Đêm – Chế Linh
03:09:08 39. Căn Nhà Dĩ Vãng – Chế Linh
03:15:19 40. Hận Đồ Bàn – Chế Linh
03:20:27 41. Sương Trắng Miền Quê Ngoại – Trường Vũ
03:25:33 42. Nhịp Cầu Tri Âm – Chế Linh, Thanh Tuyền
03:30:51 43. Lính Xa Nhà – Trường Vũ
03:35:08 44. Đêm Buồn Phố Thị – Chế Linh
03:39:54 45. Người Nhập Cuộc – Chế Linh
03:44:58 46. Trả Lời Thư Em – Duy Khánh
03:50:03 47. Chiều Tây Đô – Trường Vũ
03:55:16 48. Thành Phố Sau Lưng – Chế Linh
04:00:31 49. Trăng Tàn Trên Hè Phố – Trường Vũ
04:05:48 50. Giữa Lòng Đất Mẹ – Chế Linh
Trở lên đầu trang