Nhạc Thu Âm Trước 1975

Băng Nhạc Shotguns – Xuân 1975 – Thu Âm Trước 1975

Lượt Xem: 11.458 Like: 68
Băng nhạc Xuân Shotguns thứ 5, cũng là băng nhạc Xuân cuối cùng do Ngọc Chánh thực hiện năm 1975
Trở lên đầu trang