Nhạc Thu Âm Trước 1975

Băng Nhạc Shotguns – Xuân 1973 – Thu Âm Trước 1975

Lượt Xem: 29.728 Like: 165
Băng nhạc Xuân Shotguns thứ 3 do Ngọc Chánh thực hiện năm 1973
Trở lên đầu trang