Nhạc Thu Âm Trước 1975

Băng Nhạc Shotguns 19 – Băng Vàng 1971 – Thu Âm Trước 1975

Lượt Xem: 12.600 Like: 63
Băng nhạc Shotguns đặc biệt được nhạc sĩ Ngọc Chánh phát hành năm 1971
Trở lên đầu trang