Nhạc Thu Âm Trước 1975

Băng Nhạc Hương Quê 1 – Tiếng Hát Phương Dung – Thu Âm Trước 1975

Lượt Xem: 59.195 Like: 212
Băng nhạc Hương Quê 1, cũng là băng Hương Quê duy nhất với tiếng hát Phương Dung thu âm trước 1975
Trở lên đầu trang