Nhạc Thu Âm Trước 1975

Băng Nhạc Hoàng Thi Thơ 3 – Đưa Em Qua Cánh Đồng Vàng – Thu Âm Trước 1975

Lượt Xem: 31.096 Like: 143
Băng nhạc số 3 gồm những tình khúc Hoàng Thi Thơ do chính nhạc sĩ thực hiện trước năm 75
Trở lên đầu trang