Nhạc Thu Âm Trước 1975

Băng Nhạc Hoàng Thi Thơ 2 – Việt Nam Như Đóa Hoa Xinh – Thu Âm Trước 1975

Lượt Xem: 26.471 Like: 118
Băng nhạc số 2 gồm những tình khúc Hoàng Thi Thơ do chính nhạc sĩ thực hiện trước năm 75
Trở lên đầu trang